exigència, qualitat, seguretat


Serveis

FABRIQUEM TOT TIPUS DE PORTES ESPECIALS, TENINT ELS CERTIFICATS D'HOMOLOGACIÓ PER A LA FABRICACIÓ DE PORTES:

  • EI30-C5: PORTES RESISTENTS AL FOC 30 MINUTS I ABATIBLES 300.000 COPS.
  • EI45-C5: PORTES RESISTENTS AL FOC 45 MINUTS I ABATIBLES 300.000 COPS.
  • EI60-C5: PORTES RESISTENTS AL FOC 60 MINUTS I ABATIBLES 300.000 COPS.
  • ACÚSTICA 33DB.
  • ACÚSTICA 40DB
  • RX PORTES ANTIRADIACIÓ EQUIVALENT A 2 MM DE PLOM.
  • PORTES BLINDADES.
QUALSEVOL ALTRE PORTA NO ESTANDARD PER MIDA O ACABATS.